O nás

Rastisofts labs sa zaoberá prevažne podporou nevidiacich a zrakovo postihnutých, no zasahuje aj do ďalších oblastí. Venuje sa ako programovaniu
softvéru a hier primárne pre nevidiacich, tak aj nahrávaniu audioukážok na rôzne témy, písaniu recenzii prevažne o technyke a IT či prekladu programov a audiohier tretích strán z Angličtiny či iných jazykov do Slovenčiny a Češtiny.