O nás

Rastisofts labs sa zaoberá prevažne podporov nevidiacich a zrakovo postihnutých, no zasahuje aj do ďalších oblastí. Venuje sa ako programovaniu
software a hier primárne pre zrakovo postihnutých, tak aj nahrávaniu audioukážok na rôzne témy, písaniu recenzii prevažne o technyke a IT či vyhľadávaniu
bezpečnostných zraniteľností v produktoch tretích strán, pomáhajúc primárne spoločnostiam zaoberajúcim sa vývojom audiohier chrániť ich produkty.