Programovanie v BGT, aj pre lamy

Ahoj, tu Rasťo Kiss. Vždy som sa sťažoval, že v komunite nevidiacich je len veľmi slabá osveta o programovaní a technike v podobe kurzov, táborov, no i obyčajných návodov a tutoriálov. Za svojím tvrdením si stojím, v súčastnosti je to fakt oničom. Ja som mal však vždy tendenciu veci meniť, nie len ich kritizovať, a preto, pokiaľ máte o to záujem, sa vás pokúsim v niekoľkých desiatkach lekcii naučiť všetky základy programovacieho jazyka BGT, ktoré správny programátor pre svoju prácu potrebuje.

Pre koho je tento kurz dobrý?

Pre špičkových matematikov, technikov či iných géniov? Ani jedno. Teda, môžu si samozrejme tutoriál prečítať a BGT sa naučiť, no nie je určený primárne im. Programovanie v jazyku BGT zvládne aj úplný začiatočník. Že ste mali na vysvedšení trojku z matiky? To vôbec nevadí, ako som už písal, programovanie nie je len záležitosť matematikov, je to pre všetkých. Rovnako ako hocikto dokáže nainštruovať človeka, čo má robiť, tak hocikto dokáže dať príkazy stroju, len musí poznať jeho reč, a tú sa vás pokúsim v niekoľkých lekciách naučiť.

Na čo sa BGT hodí?

BGT je jazyk určený primárne pre vývoj audiohier. Pokiaľ sa teda radi hráte, je tento kurz i jazyk práve pre vás. Sám budem na hrách demonštrovať niektoré základné princípy programovania, je to až prekvapivo výstižné a účinné. BGT však využijete aj pri bežnej práci pre vývoj rôznych utilít, ako rozšírenú kalkulačku či nejaký pripomienkovač. Na toto ale už BGT nie je tak úplne stavané, preto časom narazíte na limity. Nemusíte však zúfať, z jedného dobrého dôvodu.

Počul som, že BGT je slabý programovací jazyk, čo je na tom pravdy?

Nič aj všetko, podľa toho, ako sa na to pozeráte. Pokiaľ chcete vyvíjať audiohry, BGT vám na 90% titulov bude bohato stačiť. Je rýchli, svižný, ušetrí vám zháňanie knižníc a programovanie wrapperov už predpripravenými metódami na všetko, čo pri vývoji hier budete potrebovať. A pokiaľ vám aj predpripravený arzenál funkcii nestačí, stále je tu dobrý dôvod, prečo sa učiť BGT. Jeho syntax je totiž založená na programovacom jazyku C++, ktorý je jedným z najrozšírenejších a najrýchlejších programovacích jazykov súčasnosti, čiže sa kedykoľvek nie je problém odraziť do tohto prostredia a ďalej sa rozvinúť do oblasti, ktorá vám pri BGT chýbala, zmenu si zo syntaktického hľadiska temer nevšimnete. Takže mojím odporúčaním je, že pokiaľ ste ešte do tajov programovania nikdy nenačrely, je dobrý nápad začať práve s BGT, v zjednodušenej forme vás naučí všetkým potrebným princípom, ktoré potom už bez problémov aplikujete v ktoromkoľvek inom programovacom jazyku.

Ako budeme fungovať?

Rozhodli ste sa dať tomu šancu? Výborne, to ma teší. Objasním vám teda, akým spôsobom budeme vlastne fungovať. Základná časť by mala mať niečo okolo 25 lekcii, ktoré vás prevedú základmi, vrátane objektovo orientovaného programovania oop. Prvých desať lekcii, nakoľko sú pomerne nudné, lebo vysvetľujú nutnú teóriu bude vychádzať tempom jedna za týždeň. Po zvládnutí týchto 10 lekcii už nadobudnete akú takú programátorskú zručnosť a vaše možnosti sa pomerne slušne rozšíria. Preto aj ďalšie lekcie budú o niečo náročnejšie, nie logicky no časovo, prejsť ich vám bude trvať dlhšie, než tých predchádzajúcich 10, preto budú aj vychádzať v pomalšom tempe, zhruba jedna za dva týždne. No a napokon, skoro každá lekcia obsahuje aj domácu úlohu, ktorú si buď môžete spraviť a vyhodnotiť samy, pokiaľ však chcete, a odporúčam to predovšetkým začiatočníkom váš kód podrobne rozpracovať a ohodnotiť, neváhajte mi vašu prácu poslať na adresu:
rastisoftslabs@gmail.com
a analýza vás neminie, pokiaľ sa teda váš mail kumne dostane. Podobne, pokiaľ by ste mali záujem niečo dovisvetliť, prípadne by bol s niečím pri programovaní problém, aj s týmto vám rád pomôžem, tých pár erorov naviac ma nezabije.
No a na záver, nepredpokladám to síce, no pokiaľ ste začiatočník a zažrali by ste sa úplne do programovania, chceli sa dostať aj nad rámec tohto tutoriálu, kľudne aj programovacieho jazyka, tiež sa ozvite a môžeme sa spojiť na Skype, pričom môžme prediskutovať rôzne programovacie jazyky, techniky, platformy a podobné veci, čo len vás bude zaujímať. Osobne ovládam BGT, C++, Delphi, Javu, Python a do istej miery aj Javu pre Android, čiže pole pre debatu je naozaj široké.

Teším sa na vaše práce, no hlavne: programovaniu zdar!

R.K.

Dostupné lekcie

1. Úvod
2. Helloworld
3. Premenné

Blitzkrieg, vojnový mód pre hru Sound rts

Známa realtime vojnová stratégia Sound rts si v komunite nevidiacich získala veľkú popularitu. Aj preto pre ňu nadšensi vytvorili mód Blitzkrieg, ktorý dej prenesie zo stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny.

Okrem kvalitných zvukov Blitzkrieg obsahuje realisticky spracované modely vozidiel, lietadiel a zbraní používaných počas obdobia 2. sv. vojny. Voliť môžete medzi troma mocnosťami, Nemeckom, Sovietskym zvezom a Spojeneckými národmi, pričom si zahráte s ich typickou vojnovou výbavou, od legendárnych ruských tankov T34, cez nemecké Šťuky až po spojenecké Shermany. A to nie je všetko. Počas 2. svetovej vojny sa vyskytlo množstvo veľmi zaujímavých strategických prvkov, z ktorých sa niektoré dostali aj do módu Blitzkrieg. Za všetky hovorí rovnomenný nemecký vojenský štýl, Blesková vojna. Môžete si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa vo svojej dobe podarilo jedinému štátu dobiť temer celú západnú Európu vo verne spracovanej kampani, ktorú autor módu všetkým hráčom pripravil.

Preklady

Originál Blitzkrieg mód je v Angličtine, my sme však vytvorili tieto jazykové mutácie:
Slovenský preklad (autor: Rastislav Kiss)
Český preklad (autor: Patrik Šanda)

RASTISOFTSLABS JE TU S NOVOU NOVINKOU, PŘEKLADY DO HER

Vážení čtenáři,
rastisoftslabs vám dne : 6. 7. 2017 představuje unykátní věc, a to překlady her.

Jak překlady stáhnout?

V hlavním menu nově přibyla volba překlady, kde si můžete o nich něco přečíst a následně si je stáhnout a zkusit.

Sampan

Aby ste si vedeli predstaviť sampan, je to v podstate loďka so strieškami na oboch koncoch. Koniec koncov, budete to vidieť aj na tejto skladačke, ak sa vám ju podarí zložiť.

Základom je štvorcový papier, položený hranou smerom k nám.

1. Výrazne vyznačíme obe diagonáli.

2. Výrazne vyznačíme šírku.

3. Výrazne vyznačíme výšku.

4. delíme výšku, skladáme zdola.

5. Delíme ľavý dolný roh, skladáme zľava hora.

6. Delíme pravý dolný roh, skladáme zprava zhora.

7. Otočíme po zvislej osi ako stránku v knihe, a opakujeme kroky 5 a 6.

Ak sme postupovali správne, mal by pred nami ležať trojuholník, tvorený štyrmi vrstvami papiera svojim 90 stupňovým vrcholom smerujúcim smerom od nás, a s dvoma menšími trojuholníkmi vo vrchnej vrstve, rovnako tak aj spodnej.

8. Útvar roztvoríme tak, aby sme pred sebou mali štvorec so štyrmi trojuholníkmi smerujúcimi do stredu t.j. chytíme spodný veľký trojuholník pod vrchným, a jeho vrchol pritiahneme k sebe. Následne štvorec otočíme o 45 stupňov, aby sme pred sebou opäť mali jeho hranu.

9. Roztvoríme horný a dolný trojuholník smerujúci do stredu štvorca, mali by zostať už len dva oproti sebe.

10. Nadzdvihneme ľavý trojuholník, chitíme jeho voľný vrchol a preložíme ku základni tak, aby vyznačenou líniou vo svojom strede kopíroval líniu na papieri a jeho vznikajúcej vrchnej vrstve, skladáme ho teda do spodu, nie vrchu. Následne nadzdvihnutý trojuholník, teraz už lichobežník položíme na papier, pritlačíme ak bude treba. Zahnutý vrchol by zhora nemalo byť vidieť.

11. krok 10 zopakujeme aj na pravom trojuholníku. Pokiaľ nás prevrátené strany mília, môžeme papier otočiť o 180 stupňov, na skladanie to nebude mať vpliv.

12. otočíme papier podľa zvislej osi, ako stránku v knihe a pre prehľadnejšie skladanie následne aj o 90 stupňov po smere hodinových ručičiek.

13. trojuholníky, ktoré sme pred tým rozovreli teraz tvoria ľavý a pravý špic útvaru. Preložíme oba tak, aby smerovali do stredu, riadiac sa predchádzajúcimi líniami.

Ak sme postupovali správne, pred sebou by sme opäť mali mať štvorec, ktorého vrchnú vrstvu tvoria dva trojuholníky oproti sebe ukazujúce do stredu.

14. Opakujeme krok 10 a 11.

Na pravej a ľavej hrane by mali vzniknúť lichobežníky.

15. Otočíme po zvislej osi, a delíme šírku. Skladáme zprava.

16. Delíme šírku, len vrchnú vrstvu, skladáme zľava.

17. Otočíme po zvislej osi, a delíme šírku. Skladáme zprava.

18. Otočíme o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Pred nami by mal byť obdĺžnik, natočený k nám dlhšou hranou. Pri hornom okraji má voľnú hranu. V nasledujúcich krokoch budeme operovať len s tou vrchnou.

19. Delíme ľavý dolný roh, skladáme zľava zhora.

20. delíme pravý dolný roh, skladáme zprava zhora.

21. delíme ľavý dolný roh, skladáme zhora.

22. delíme pravý dolný roh, skladáme zhora.

Pozor, nenechajte sa rozhodiť tým ak vám záhyby nebudú presne sedieť, koniec jedného by mal mierne prekryť koniec toho druhého uprostred nášho útvaru.

23. Otočíme po zvyslej osi ako stránku v knihe.

24. Opakujeme krok 18 až 21, opäť len s najvrchnejšou vrstvou.

25. Teraz by sme pred sebou mali mať dva na sebe ležiace trojuholníky, ich voľné vrcholi by mali smerovať nahor. Chitíme spodný, a pritiahneme ho k sebe, čím akoby roztvoríme dve zrkadlové polovice útvaru. Teraz by pred nami mal byť kosoštvorec s množstvom menších trojuholníkov na sebe a vrcholom smerujúcim ku nám.

26. otočíme o 90 stupňov po smere hodinových ručičiek.

27. zoberieme ľavý a pravý vrchol kosoštvorca, a preložíme ich k sebe do stredu útvaru podobne, ako sme to robili na začiatku a pritlačíme. Mal by vzniknúť šesťuhoľník, na ktorého vrchnej vrstve by mali byť dva práve vzniknuté malé trojuholníky, ukazujúce do stredu, kde sa križujú 4 línie vytvorené na začiatku. Tie je možné ale cítiť len zo spodu, na vrchu je množstvo iných vrstiev, ktoré ich prekrývajú.

Malé trojuholníky zároveň nechcú zostať pevne na svojom mieste, pre to ich mierne pridržiavame.

28. pozor, nasledujúci krok je veľmi náročný, vyžaduje si sústredenie.

Stredom celého útvaru zhora nadol prechádza jedna línia. úplne na spodku je táto tvorená jedinou vrstvou papiera, ktorej sa môžeme dotknúť pokiaľ mierne roztvoríme dve iné vrstvy, čo na nej ležia resp. leží každá z jednej polovice, jedna z ľavej, a druhá z pravej. Najľahšie sa tam dostaneme, pokiaľ útvar po zvyslej osi mierne prehneme dozadu,tým by sa nám mali ukázať všetky vrstvy papiera vrátane tých, čo tesne priliehajú k základnej. Vsunieme teda pod ne prsty, a tu prichádza tá náročná časť.

Začneme obe polovice zo spodku, kam sme práve dali prsty rozstvárať. Keď nám skladačka začne klásť väčší odpor (to už by mali byť strany roztvorené dostatočnou mierou na to, aby sme videli spodnú vrstvu papiera, ktorá sa nemení) tak prestaneme s roztváraním, namiesto toho nájdeme dva ľavé, a dva pravé vrcholi šesťuholníka, teraz už trojrozmerné. Postupne na každý zatlačíme, aby sme akoby celý model prevrátili naruby. Pozor, na horný a dolný vrchol netlačíme, ten sa prevráti na druhú stranu bez našej pomoci. Celú akciu je vhodné robiť vo vzduchu.

29. keď sme hotový, a úplne sme dielo nedokrčili či neroztrhli natoľko vážne, že by sa nedalo pokračovať, otočíme model po zvyslej osi, ako stránku v knihe.

30. Teraz by ste už mali vidieť náznaky nejakej tej loďky. Len sa pozorne prizrite, vidíte tie vystupujúce okraje, čo majú tendenciu zdvíhať sa od podložky? Pomôžeme im v ich snahe, a vyrovnáme tak, aby pripomínal celý model loďku, či skôr čln.

31. na dne novovzniknutej loďky by sme pri prove a korbe, ktoré sú v podstate zrkadlové mali nahmatať ešte jednu vrstvu, priliehajúcu ku dnu. Vsunieme pod ňu prsty, a vytlačíme nahor. nemala by klásť odpor. Keď toto vykonáme ako na prove, tak aj korbe, vzniknú nám už spomínané striešky.

32. Posledná kozmetická úprava, na dne sampanu približne uprostred by sme mali naďabiť na naše dva malé trojuholníky, ktoré prežili obrátenie naruby. Zoberieme ich vrcholi a skôr pritiahneme k sebe, nejde o vytvorenie žiadnej línie len o kozmetickú trojrozmernú úpravu, mali by teraz zhora pripomínať niečo ako presípacie hodiny, i keď veľmi vzdialene.

33. Ak ste dospeli až k tomuto kroku, a doterajšie ste zvládli tak vám nemôžem než pogratulovať, aj z obrázkov to nebolo jednoduché zložiť, nie to ešte len za pomoci popisu. Pokiaľ by ste ktorémukoľvek kroku nerozumeli, neváhajte sa ozvať a môžeme ho podrobnejšie prebrať. Vám už stačí teraz len model zobrať, a niekde ho vystaviť.

Začíname

Dnes, 15.3.2017, oficiálne spúšťame prevádzku tejto stránky. Trvalo to dlhšie, než bolo pôvodne plánované, podstatné však je, že sme sa dočkali. Bol pridaný obsah do sekcie Hry a rovnako do sekcie Origami, všetko zatiaľ len súhrn starej práce, nová tvorba ešte len čaká na publikáciu. Až k tomu príde, časť úvodnej stránky s novinkami je ideálnym miestom, kde sa o tom dozvedieť.

Práskač

Základom je obdĺžnikový papier na ležato. Najmenší dobrý formát je a4 a čím väčší je, tým hlasnejší bude zvuk.

1. Výrazne vyznačíme šírku.

2. Delíme výšku.

Skladáme z hora nadol.

3. Delíme ľavý horný roh len vrchnú vrstvu.
Skladáme zľava zdola.

4. delíme pravý horný roh len vrchnú vrstvu.

Skladáme zprava zdola.

5. Obrátime po zvislej osi.

6. opakujeme kroky 3 a 4.

7. Roztvoríme dohora a otočíme po zvislej osi.

Ak sme pracovali správne, na ľavej aj pravej strane papiera by sme mali mať dva trojuholníky ktorých voľné konce smerujú k stredovej čiare a tvoria jeden veľký trojuholník.

8. Delíme výšku.

skladáme zdola nahor.

9. Delíme šírku.

Skladáme z ľava doprava.

10. delíme ľavý dolný roh.

skladáme zprava zdola len vrchnú vrstvu.

11. Otočíme po zvislej osi.

12. Delíme pravý dolný roh.

skladáme zľava zdola.

Vznikol nám trojuholník ktorý má dva voľné rohy. Medzi palec a ukazovák pravej pre ľavákov ľavej ruky uchopíme horný roh. Uchopujeme len v oblasti ktorá je tvorená dvomi vrstvami papiera.
Zdvihneme trojuholník a nasmerujeme ho tak aby voľný roh ktorý nedržíme smeroval smerom od nás. A po tom už len zdvihneme ruku do takej mieri aby sme práskač mali za hlavou a prudko ním švihneme smerom nadol (samozrejme najprv pred seba a až potom nadol nie za chrbát). Ak sme pracovali správne, vnútorná časť práskača by sa mala vymrštiť a urobiť hlasné práááásk!!!

Práskač opäť nabijeme zastrčením vymrštenej časti medzi dva trojuholníky ktoré držíme no pozor na prehyb ktorý má každý z vnútornej strany aby ste tam vymrštenú časť nezavadili.
Pokiaľ sa pri švihnutí ani nevymrštila, uistite sa že práskač držíte na rohu tvorenom len dvoma vrstvami papiera a že neprichitávate aj vnútorný trojuholník ktorý sa má vymrštiť. Uistite sa tiež či máte práskač v ruke tak, aby sa vnútorný trojuholník pri švihnutí logicky vymrštiť mohol.

Audioslenderman

Táto hra je vytvorená na motív populárnej modifikácie hry slenderman, the eigth pages nazvanej slenderman sanatorium. Jej cieľom je pozbierať 8 papierikov
roztrúsených na náhodných miestach po budove. Po ceste však hráča straší postava – slenderman, vysoký muž bez tváre v čiernom saku, z neprirodzene dlhými
rukami a nohami i chápadlami na chrbte, ktorý môže hráča chytiť a zabiť, pokiaľ mu tento včas neunikne. Jeho prítomnosť sa prejavuje zvyčajne šumením obrazu
kamery, ktorou postava natáča dianie. Pokiaľ hráč úspešne pozbiera všetkých 8 papierikov roztrúsených po sanatóriu, dostane zbraň, pomocou ktorej môže
slendermana zabiť. Hra Audioslenderman sa snaží byť čo najvernejšou replikou tejto hry. Líši sa od nej prakticky iba tým, že hráč na konci nedostane zbraň
ale proste zvíťazí, okrem toho je mapa jednoduchá bez miestností a chodieb, aspoň zatiaľ. Aj Tak zbieranie nebudete mať ľahké, obzvlášť pri hudbe hrajúcej
v pozadí kedy musíte napnúť všetky zmysli a zachytiť aj ten najjemnejší šuchot, aby ste žiadny papierik neprehliadli. Hrá sa klasickým fps systémom, môžete
chodiť do ľubovoľného smeru a otáčať svoj pohľad podľa potreby klávesami či myšou. Presnejšie inštrukcie nájdete v súbore readme.txt, ktorý sa nainštaluje
do vášho počítača spolu s hrou.

Stiahnutie

Audioslenderman 1.1.3

, počet stiahnutí:
37 Downloads

Titanic simulator

Túžili ste niekedy stať sa kormidelníkom slávnej lode? Nazdávate sa, že jej riadenie je jednoduchá záležitosť? Potom je Titanic simulator práve pre vás. Ako prvá slovenská hra simuluje 2d prostredie, v ktorom si môžete osobne vyskúšať, aké je to kľučkovať medzi ľadovcami a pritom nezabiť tisíce ľudí na palube.

Upozornenie!

Ako už bolo spomenuté vyššie, Titanic simulator je prvou hrou zo žánru fps adventure pre nevidiacich na Slovensku. To je prirodzene pozitívne, prináša to však so sebou aj isté nevýhody. Použité techniky programovania a celkovej hernej štylistiky je začiatočnícky a obsahuje tak množstvo chýb. Je to vidieť predovšetkým v porovnaní s druhou hrou zo žánru Fps adventure od Rastisofts labs – audio slenderman, kde už je systém implementovaný oveľa lepšie a tým aj chod hry netrpí vážnejšími nedostatkami. V súčasnosti sa pracuje na pokračovaní herného titulu s aktualizovanými použitými prostriedkami, súčastne sa však vyvýja aj nový, unás zatiaľ tiež nepoužitý herný prvok, dátum vydania preto nie je známi. Pokiaľ teda narazíte v aktuálnej verzii na nejakú chybu, berte ju prosíme ako dôsledok chybného kódu a nahláste ju až po výjdení pokračovania, pokiaľ bude pretrvávať. Ďakujeme za pochopenie.

Stiahnutie

Titanic simulator 1.0

, počet stiahnutí:
29 Downloads

Poľné delo

Toto je hra zo žánru Space Invaders, i keď s jeho myšlienkov toho veľa spoločného nemá. Situovaná je do vojenského prostredia, kde delá predstavujú významný prvok protitankovej obrany. Vy velíte jednému takému delu, vašou úlohou je preto udržať pozíciu tak dlho, ako to len bude možné. Nebude to však ľahké, vaši protivníci sa budú čoraz intenzívnejšie snažiť o vašu likvidáciu.

Ovládanie

Ovládanie je veľmi intuitívne, šípky vám poslúžia ako navigátor pre otáčanie kanónu, medzerník na výstrel a klávesi A a S vám povedia čoto o vašom stave. Nakoľko celá hra funguje na báze prehrávania zvukov v stereo prostredí, je doporučované využiť slúchadlá. Spolu s hrou je dodávaný aj program Kalibrátor, ten vám umožní nastaviť si zameriavanie podľa potreby.

Stiahnutie

Poľné delo 1.0

, počet stiahnutí:
28 Downloads