Ride, editor pre nevidiacich programátorov

Nevidiaci programátori po celom svete zápasia s jedným problémom. Pokiaľ k tomu dodám ešte slovo Python, mnohí z vás už asi tušia, o čom je reč.

Nie je to len záležitosť Pythonu, no viacero programovacích jazykov používa pre rozlíšenie blokov kódu odsadzovanie, napríklad pomocou tabulátorov. Vidiaci si ho robili už predtým, kód bol pre nich tak prehľadnejší. Prečo sa teda babrať so zloženými zátvorkami, keď sa dá použiť niečo, čo programátori aj tak používajú?
To bola myšlienka týchto jazykov, a úspešne sa odzrkadlila do reality. Nie všetsi však z tohto prístupu majú radosť, nevidiaci obzvlášť nie.
Obzvlášť pri objektovo orientovanom programovaní sa stáva, že sa väčšinou ocitáte veľmi hlboko v programe, vnorením niekde v šiestom bloku kódu. Niet sa čo čudovať, jeden tabulátor si zoberie trieda, druhý vaša aktuálna metóda, a potom už len nejaký cyklus, v ňom dve podmienky, jedna vnorená v druhej a máte také odsadenie, že dovidenia. Stláčať 5, 6 či 7 krát tabulátor na každom novom riadku príde aspoň mne ako samovražda, a to ani nehovorím o prípadoch, kedy sa odsadenie zapisuje medzerami, tam obyčajne jeden tabulátor predstavujú štyri.

S vnáraním je však aj ďalší problém, nie len indentácia. Hlavne skúsenejší programátori mi dajú zapravdu, že čím zložitejší a dlhší kód píšete, tým sa stáva neprehľadnejším. O kóde, ktorý nie je váš už ani nehovoriac. Neraz sa stáva, že množstvo príkazov prakticky zahltí hlavnú kostru fungovania metódy, cyklu, či iného útvaru a programátor tak pre stromy nevidí les. Stráca potom zbytočne veľa času pokusmi zorientovať sa v kóde, ktoré môžu byť niekedy dosť problematické.
Práve tento problém vidiacim rieši odsadzovanie. Zrakom vedia potom odignorovať to, čo ich práve nezaujíma a zamerať sa na to, čo potrebujú. Keď vidia neodsadený kód našincov, nejeden ho označí za neprehľadný. Prečo teda nevyužiť rovnaký princíp akým pracujú oni aj pre nás, nevidiacich?
A práve na to je tu Ride.

Ako to funguje?

Ride je jednoduchý kódový editor s niekoľkými vychitávkami. Jeho hlavnou zbraňou je však schopnosť úplne programátora odrezať od odsadenia. Kým prezeráte kód pomocou neho, na žiadny znak tabulátora nenarazíte. Odsadenie je však naopak využité vo váš prospech. Ako?
Ride si dokáže na základe tabulátorov v kóde vypočítať, v ktorej úrovni programu sa práve nachádzate, a zobraziť vám len to, čo sa jej bezprostredne týka. Nič viac, nič menej. Pokiaľ ste vnorení v metóde, Ride vás nepustí mimo ňu, zobrazí vám jej podmienky, cykli a ďalšie útvary, no už vás nebude zaťažovať tým, čo je pod nimi. Nebudete teda musieť prechádzať cez blok kódu každej jednej podmienky, nebodaj cez bloky tých vnorených. Pokiaľ vás niektorý zaujíma, je tu magická skratka alt+šípka vpravo, ktorou dáte Ridu vedieť, že chcete vstúpiť do bloku kódu, na ktorého uvádzači sa práve nachádzate, a Ride vám vyhovie. Okolitá metóda zmizne, a vy budete vidieť už len ten jeden blok, ktorý bol predtým skrytý, no teraz ste sa doň vnorili. Keď ste prácu v ňom dokončili, skratka alt+šípka vľavo vás hodí najprv na začiatok bloku, a následne o úroveň vyššie, takže sa ocitnete opäť v metóde na mieste, kde ste predtým vstúpili do vnoreného bloku.

Môžete si celý kód predstaviť ako jeden veľký počítačový strom, v ktorom patrí všetko pod niečo – podmienka pod cyklus, cyklus pod metódu, metóda pod triedu a pod. A Ride vám dovoľuje s týmto prístupom aj upravovať, pokiaľ stlačíte enter na konci riadku s uvádzačom bloku kódu, napríklad podmienkou, a do tohto bloku nie ste vnorení, nový riadok sa spraví až pod týmto, na rovnakej úrovni odsadenia, takže môžete písať súvisle a vôbec sa nestarať o to, že preskakujete desiatky, možno stovky riadkov kódu. No a pokiaľ chcete nový blok vytvoriť, nie je nič jednoduchšie, jednoducho stlačíte shift+enter, a nový riadok sa vytvorí hneď pod tým aktuálnym, pričom ride už vie, že má zvíšiť úroveň odsadenia a tak aj urobí, pričom ste do nového bloku okamžite vnorení, takže sa naň môžete plne sústrediť a ani nepomyslieť na nejaké tabulátory. Kopírovanie, vystrihávanie, prilepovanie či mazanie celých blokov je samozrejmosťou. Programovanie v Pythone sa tak stáva veľmi príjemnou záležitosťou. Len si to vyskúšajte a posúďte samy.

Stiahnutie

Na záver mi už neostáva iné len spomenúť, že Ride samotný si môžete stiahnuť z tohto odkazu.

Upozornenie, program je napriek slovenskej stránke kompletne, vrátane dokumentácie a licenčných podmienok, v angličtine. S prekladom sa zatiaľ nepočíta. Táto okolnosť nijako nebráni jeho využívaniu na slovenských systémoch so slovenskými čítačmi obrazovky.

SWPK – keď zlyhá Windows prieskumník

Určite ste to už neraz zažili. Na niečom zapálene pracujete, ste uprostred pracovného ruchu keď sa náhle počítač začne správať čudne. Najprv len spomalené reakcie a neschopnosť prepnúť sa do iného okna, neskôr smrteľné kŕče čítača obrazovky až jeho definitívny skon a zamrznutie celého systému. Nič nereaguje, nič sa nedá robiť, pomôže až reštart počítača. Smola, milý používateľ. Toto je typický scenár priebehu pádu programu Windows explorer. Ten je zodpovedný v systéme napríklad za zobrazenie pracovnej plochy, obsluhovanie štart menu či dokonca za správu klávesy Windows. Je preto len pochopiteľné, že ak v tejto súčasti operačného systému Microsoft Windows dôjde k nejakej chybe, bude to mať fatálne následky na beh počítača. Na našich strojoch je zodpovedný za temer všetky ich pády, a nie je ich málo. Spôsoby obrany sú rôznorodé. Vidiacim stačí jednoducho kliknúť na tlačítko reštartovať v okne, ktoré na nich automaticky vybehne s oznámením, že Windows prieskumník prestal pracovať, nevidiaci to však majú horšie. Čítače obrazovky toto okno automaticky nedetekujú a prepínanie okien je počas tohto scenára prakticky vyradené, je preto veľký problém dostať sa k nemu. Rovnako tak sú tieto postihované pomerne silnými kŕčmi, ako už bolo spomenuté, preto je vykonanie akejkoľvek operácie veľmi zdĺhavé a namáhavé. V prípade čítača obrazovky Jaws bol náš prvý nápad stláčať dokola jaws+medzera, o a w, až kým sa screenreader nespamätal natoľko, že vykonal ocr, po čom sa niekedy dalo nájsť tlačítko reštartovať. To bolo však veľmi zriedkavé a Jaws zväčša vypovedal službu skôr, než sa podarilo niečo zmysluplné s ním urobiť. Druhá varianta bola manuálne kliknúť na tlačítko štart v ľavom dolnom rohu, po čom sa fokus občas preniesol na požadované tlačítko. Toto riešenie si ale taktiež nenašlo prílišné uplatnenie, pretože nebolo stále. V kombinácii s faktom, že bolo aj už prvé spomínané riešenie bolo ťažké rozhodnúť sa pre jedno z nich a čas neúprosne tikal. Tretia metóda bola dostať sa skratkou ctrl+shift+esc do správcu úloh, a explorer zabiť odtiaľ. Len že, vyšla najavo nepríjemná skutočnosť. Aj správca úloh mal vo zvyku pomerne slušne mrznúť, namiesto procesov sa v ňom zobrazovala biela plocha, skrollovanie nefungovalo, čítače už vôbec nie. Zachrániť systém týmto spôsobom sa podarilo len niekoľko krát. Navyše, možno to je len subjektívny dojem, no čím dlhšie bol počítač používaný, tým kratšia doba ubiehala od prvých príznakov problémov Windows prieskumníka k bodu, z ktorého už nebolo návratu. Keď sa zistilo, že ani vidiaci nemajú záchranu istú, pretože tlačítko reštartovať sa rovnako stávalo z času na čas nedostupným, povedali sme si: “A dosť!”

Stupid windows programs killer

Následkom toho vznikol projekt SWPK, Stupid windows programs killer, v preklade zabíjač hlúpych windows programov. Jedná sa o nenáročnú utilitu, ktorá beží na pozadí a slúži len na to, aby na stlačenie klávesovej skratky alt+shift+k zabila explorer.exe. Jej prvá verzia bola dokončená už dávno, no zákon schválnosti spôsobil, že kým bežala, Explorer nie a nie dostať sa do problémov. To trvalo až do dneskajšieho dňa, kedy po prvý krát vyhodil svoju typickú hlášku, a bol tak priestor SWPK otestovať. Musíme s uspokojením konštatovať, že svoju prácu odviedol skvele. To je zároveň aj dôvod, prečo sme sa rozhodli zverejniť ho.

Zatiaľ len beta

Aby nedošlo k omylu, nevieme o žiadnych chybách v súčasnej verzii SWPK, ktoré by ho robili rizikovým pre každodenné využitie. Ako beta je skôr označený pre to, že ešte nie je plnohodnotne spracovaný. Tým sa myslí inštalátor, automatické spúšťanie po štarte systému Windows, možnosť zmeny klávesovej skratky či ukončenia programu. všetky tieto vymoženosti v ňom zatiaľ nenájdete. Rovnako tak chýba aj možnosť definovať si v jednoduchom zozname, ktoré programy sa majú pozabíjať, nakoľko nemrzne len prieskumník, častokrát sa hodí zatočiť aj s inými aplikáciami. Žiaľ, nemáme dostatok času pre hlbší vývoj, preto zverejňujeme súčasnú verziu, aby sme zistili, ako si bude počínať na iných počítačoch. Pokiaľ budú ohlasy pozitívne a aplikácia užitočná, možno sa k vývoju vrátime, až to bude aktuálne.

Čo robiť, pokiaľ bol omylom zabitý Windows prieskumník a teraz chýba pracovná plocha?

Ak ste začiatočník, určite nepanikárte, všetko sa dá ľahko vrátiť do pôvodného stavu bez nutnosti reštartovať počítač. Nasledujúci postup je platný pre počítače s operačným systémom Windows 7:
1. stlačte klávesovú skratku ctrl+shift+esc, mal by sa otvoriť správca úloh.
2. Prejdite na kartu aplikácie, mal by na nej byť zoznam práve otvorených okien.
3. nájdite tlačidlo Nová úloha, potvrďte ho a do novoobjaveného políčka napíšte “explorer”, bez úvodzoviek.
4. potvrďte klávesou enter, teraz by vám už mal prieskumník fungovať tak, ako predtým.

Nutno zároveň podotknúť, že pokiaľ ste zabili prieskumník v jeho zaseknutej fáze, malo by po ňom ostať príslušné okno aj s tlačítkom reštartovať, teraz už ľahko dostupné. Po jeho potvrdení sa prieskumník opätovne naštartuje, nie je preto nutný postup uvedený vyššie.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých potenciálnych aj súčasných používateľov SWPK rovnako na isté riziká spojené s jeho používaním, či skôr so situáciami, v ktorých operuje. Akonáhle sa niečo na počítači začne kaziť, vzniká priestor pre rôzne chyby a problémy. Výnimkou nie sú ani problémy s prieskumníkom Windows. Náš program sám o sebe nie je nebezpečný, nemôžme však zaručiť, že počítač na jeho použitie nezareaguje svojským spôsobom. Pokiaľ by sa tak stalo, nie je to problém SWPK, no rovnaká situácia by nastala pri pokuse o reštart zariadenia. Autor programu pre to nie je zodpovedný za nijaké poškodenie v krízovej situácii, a používateľ koná na vlastnú zodpovednosť.

Stiahnutie

Zaujala vás ponuka programu SWPK? Pokiaľ áno, môžete si ho stiahnuť odtiaľto.

Nové sekcie, august v znamení rozvoja, máme aj RSS

Náš web prešiel v posledných mesiacoch pomerne búrlivými zmenami. Začalo to opravou origami postupu pre zloženie sampanu, pokračovalo vytvorením dvoch nových sekcii – jednej pre preklady, druhej pre tutoriály – a zmeny sa zavŕšili dokončením sekcie s audioukážkami.

Z obsahovej stránky bol uplynulý mesiac rovnako pozitívny, zverejnená bola dvojica prekladov pre rozšírenia hry Sound RTS, dvojica audioukážok a jeden kurz programovania na pokračovanie, ktorý by mali zvládnuť aj úplní začiatočníci. Ďalšie novinky máme už pripravené, čakajú len na zverejnenie, máte sa teda na čo tešiť.

No a aby ste všetky novinky dostali rýchlo a efektívne, pridali sme do pätičky stránky odkaz na náš RSS kanál, ktorý môžete zaradiť do svojej čítačky, a dostávať tak všetok náš obsah hneď po vydaní bez toho, že by ste museli neustále kontrolovať náš web.

A nezabúdajte, v prípade akýchkoľvek návrhov nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre vás.

Tým Rastisofts labs

Sound RTS, stratégia v reálnom čase

Nie je to prvý krát, čo na tomto webe zaznelo meno Sound RTS, komplexnej zvukovej realtime stratégie, dosiaľ jedinej svojho druhu. Jedná sa o sofistikovaný titul, ktorý vám umožní postaviť si na sieťovej mape vlastnú bojovú infraštruktúru, vybudovať opevnenie, naverbovať jednotky a zmerať si svoje sily so súperom. Na svoje si pritom prídu milovníci najrôznejších druhov vojen, nakoľko je možné zahrať si túto hru ako vo verzii s pešiakmi, lukostrelcami, ritiermi a katapultmi, tak aj s modernou výbavou tankov, delostrelectva, letectva a pechoty, či až futuristickým designom bojových lodí a klonov hviezdnych vojen.
Po publikácii dvojice prekladov k rozšíreniam tejto hry sme dostali otázku od čitateľa, ako sa vlastne táto hra hrá. Chceli sme podať čo najlepšiu odpoveď, preto sme dnes s Tissmanom zasadli proti sebe v multiplayerovom zápase a pokúsili sa vám demonštrovať základné princípy hrania, rovnako ako aj strategizovania a taktizovania, ktoré so sebou obnáša v klasickej verzii bez módov. Hrali sme s verziou 1.2 alfa 10 a odohrali sme asi hodinový zápas, v ktorom krásne vynikli rozmanité možnosti Sound RTS.
Pokiaľ si teda aj vy chcete vypočuť náš vzájomný duel, stiahnite si audioukážku z tohto odkazu a započúvajte sa do zápletky, ktorú sa nám podarilo na mape z5 pre dvoch hráčov vytvoriť.

Tactical battle, ťažká stratégia, ešte ťažšia taktika

Ian Reed je dobre známe meno v komunite priaznivcov audiohier. Predovšetkým zrejme pre jeho plugin umožňujúci preklad japonských hier v reálnom čase, nemenej známy titul od neho je však aj Tactical battle. Jedná sa o strategicko-taktickú hru, v ktorej máte na mape v podobe šachovnice rôznych rozmerov postavy hrajúce za váš tým, ktorých úlohou je zliqidovať súpera skôr, než ten zničí ich, využívajúc pritom bohatú paletu schopností, ktoré môžu pri boji aplikovať. Jednotlivé schopnosti pritom predstavujú taktickú stránku hry, zatiaľ čo rôzne mapové prvky ako steny, rieky či mosty alebo brody jej dávajú strategický nádych. Systém jej fungovania je zároveň konštruovaný tak, že jednotlivé mapy, postavy, situácie a príbehy k nim tvoria samotní hráči, takže tu je na výber hneď z niekoľko veľmi dobre spracovaných máp, ktoré vás zabavia na dlhé hodiny. Najlepšie o tom ale asi vypovedá moja audioukážka, kde som pri riešení pomerne jednoduchej pozície strávil pol hodinu času. No veď posúďte samy.
Hru samotnú si môžete stiahnuť tu, k audioukážke sa môžete zas dostať na tomto odkaze.

Programovanie v BGT, aj pre lamy

Ahoj, tu Rasťo Kiss. Vždy som sa sťažoval, že v komunite nevidiacich je len veľmi slabá osveta o programovaní a technike v podobe kurzov, táborov, no i obyčajných návodov a tutoriálov. Za svojím tvrdením si stojím, v súčastnosti je to fakt oničom. Ja som mal však vždy tendenciu veci meniť, nie len ich kritizovať, a preto, pokiaľ máte o to záujem, sa vás pokúsim v niekoľkých desiatkach lekcii naučiť všetky základy programovacieho jazyka BGT, ktoré správny programátor pre svoju prácu potrebuje.

Pre koho je tento kurz dobrý?

Pre špičkových matematikov, technikov či iných géniov? Ani jedno. Teda, môžu si samozrejme tutoriál prečítať a BGT sa naučiť, no nie je určený primárne im. Programovanie v jazyku BGT zvládne aj úplný začiatočník. Že ste mali na vysvedšení trojku z matiky? To vôbec nevadí, ako som už písal, programovanie nie je len záležitosť matematikov, je to pre všetkých. Rovnako ako hocikto dokáže nainštruovať človeka, čo má robiť, tak hocikto dokáže dať príkazy stroju, len musí poznať jeho reč, a tú sa vás pokúsim v niekoľkých lekciách naučiť.

Na čo sa BGT hodí?

BGT je jazyk určený primárne pre vývoj audiohier. Pokiaľ sa teda radi hráte, je tento kurz i jazyk práve pre vás. Sám budem na hrách demonštrovať niektoré základné princípy programovania, je to až prekvapivo výstižné a účinné. BGT však využijete aj pri bežnej práci pre vývoj rôznych utilít, ako rozšírenú kalkulačku či nejaký pripomienkovač. Na toto ale už BGT nie je tak úplne stavané, preto časom narazíte na limity. Nemusíte však zúfať, z jedného dobrého dôvodu.

Počul som, že BGT je slabý programovací jazyk, čo je na tom pravdy?

Nič aj všetko, podľa toho, ako sa na to pozeráte. Pokiaľ chcete vyvíjať audiohry, BGT vám na 90% titulov bude bohato stačiť. Je rýchli, svižný, ušetrí vám zháňanie knižníc a programovanie wrapperov už predpripravenými metódami na všetko, čo pri vývoji hier budete potrebovať. A pokiaľ vám aj predpripravený arzenál funkcii nestačí, stále je tu dobrý dôvod, prečo sa učiť BGT. Jeho syntax je totiž založená na programovacom jazyku C++, ktorý je jedným z najrozšírenejších a najrýchlejších programovacích jazykov súčasnosti, čiže sa kedykoľvek nie je problém odraziť do tohto prostredia a ďalej sa rozvinúť do oblasti, ktorá vám pri BGT chýbala, zmenu si zo syntaktického hľadiska temer nevšimnete. Takže mojím odporúčaním je, že pokiaľ ste ešte do tajov programovania nikdy nenačrely, je dobrý nápad začať práve s BGT, v zjednodušenej forme vás naučí všetkým potrebným princípom, ktoré potom už bez problémov aplikujete v ktoromkoľvek inom programovacom jazyku.

Ako budeme fungovať?

Rozhodli ste sa dať tomu šancu? Výborne, to ma teší. Objasním vám teda, akým spôsobom budeme vlastne fungovať. Základná časť by mala mať niečo okolo 25 lekcii, ktoré vás prevedú základmi, vrátane objektovo orientovaného programovania oop. Prvých desať lekcii, nakoľko sú pomerne nudné, lebo vysvetľujú nutnú teóriu bude vychádzať tempom jedna za týždeň. Po zvládnutí týchto 10 lekcii už nadobudnete akú takú programátorskú zručnosť a vaše možnosti sa pomerne slušne rozšíria. Preto aj ďalšie lekcie budú o niečo náročnejšie, nie logicky no časovo, prejsť ich vám bude trvať dlhšie, než tých predchádzajúcich 10, preto budú aj vychádzať v pomalšom tempe, zhruba jedna za dva týždne. No a napokon, skoro každá lekcia obsahuje aj domácu úlohu, ktorú si buď môžete spraviť a vyhodnotiť samy, pokiaľ však chcete, a odporúčam to predovšetkým začiatočníkom váš kód podrobne rozpracovať a ohodnotiť, neváhajte mi vašu prácu poslať na adresu:
rastisoftslabs@gmail.com
a analýza vás neminie, pokiaľ sa teda váš mail kumne dostane. Podobne, pokiaľ by ste mali záujem niečo dovisvetliť, prípadne by bol s niečím pri programovaní problém, aj s týmto vám rád pomôžem, tých pár erorov naviac ma nezabije.
No a na záver, nepredpokladám to síce, no pokiaľ ste začiatočník a zažrali by ste sa úplne do programovania, chceli sa dostať aj nad rámec tohto tutoriálu, kľudne aj programovacieho jazyka, tiež sa ozvite a môžeme sa spojiť na Skype, pričom môžme prediskutovať rôzne programovacie jazyky, techniky, platformy a podobné veci, čo len vás bude zaujímať. Osobne ovládam BGT, C++, Delphi, Javu, Python a do istej miery aj Javu pre Android, čiže pole pre debatu je naozaj široké.

Teším sa na vaše práce, no hlavne: programovaniu zdar!

R.K.

Dostupné lekcie

1. Úvod
2. Helloworld
3. Premenné
4. Matematické operácie
5. Programovanie, trochu ľudsky
6. Vetvenie
7. Podmienkové operátory
8. Cykly
9. Switch
10. Break a continue
11. Vstup od užívateľa

Blitzkrieg, vojnový mód pre hru Sound rts

Známa realtime vojnová stratégia Sound rts si v komunite nevidiacich získala veľkú popularitu. Aj preto pre ňu nadšensi vytvorili mód Blitzkrieg, ktorý dej prenesie zo stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny.

Okrem kvalitných zvukov Blitzkrieg obsahuje realisticky spracované modely vozidiel, lietadiel a zbraní používaných počas obdobia 2. sv. vojny. Voliť môžete medzi troma mocnosťami, Nemeckom, Sovietskym zvezom a Spojeneckými národmi, pričom si zahráte s ich typickou vojnovou výbavou, od legendárnych ruských tankov T34, cez nemecké Šťuky až po spojenecké Shermany. A to nie je všetko. Počas 2. svetovej vojny sa vyskytlo množstvo veľmi zaujímavých strategických prvkov, z ktorých sa niektoré dostali aj do módu Blitzkrieg. Za všetky hovorí rovnomenný nemecký vojenský štýl, Blesková vojna. Môžete si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa vo svojej dobe podarilo jedinému štátu dobiť temer celú západnú Európu vo verne spracovanej kampani, ktorú autor módu všetkým hráčom pripravil.

Preklady

Originál Blitzkrieg mód je v Angličtine, my sme však vytvorili tieto jazykové mutácie:
Slovenský preklad (autor: Rastislav Kiss)
Český preklad (autor: Patrik Šanda)