SWPK – keď zlyhá Windows prieskumník

Určite ste to už neraz zažili. Na niečom zapálene pracujete, ste uprostred pracovného ruchu keď sa náhle počítač začne správať čudne. Najprv len spomalené reakcie a neschopnosť prepnúť sa do iného okna, neskôr smrteľné kŕče čítača obrazovky až jeho definitívny skon a zamrznutie celého systému. Nič nereaguje, nič sa nedá robiť, pomôže až reštart počítača. Smola, milý používateľ. Toto je typický scenár priebehu pádu programu Windows explorer. Ten je zodpovedný v systéme napríklad za zobrazenie pracovnej plochy, obsluhovanie štart menu či dokonca za správu klávesy Windows. Je preto len pochopiteľné, že ak v tejto súčasti operačného systému Microsoft Windows dôjde k nejakej chybe, bude to mať fatálne následky na beh počítača. Na našich strojoch je zodpovedný za temer všetky ich pády, a nie je ich málo. Spôsoby obrany sú rôznorodé. Vidiacim stačí jednoducho kliknúť na tlačítko reštartovať v okne, ktoré na nich automaticky vybehne s oznámením, že Windows prieskumník prestal pracovať, nevidiaci to však majú horšie. Čítače obrazovky toto okno automaticky nedetekujú a prepínanie okien je počas tohto scenára prakticky vyradené, je preto veľký problém dostať sa k nemu. Rovnako tak sú tieto postihované pomerne silnými kŕčmi, ako už bolo spomenuté, preto je vykonanie akejkoľvek operácie veľmi zdĺhavé a namáhavé. V prípade čítača obrazovky Jaws bol náš prvý nápad stláčať dokola jaws+medzera, o a w, až kým sa screenreader nespamätal natoľko, že vykonal ocr, po čom sa niekedy dalo nájsť tlačítko reštartovať. To bolo však veľmi zriedkavé a Jaws zväčša vypovedal službu skôr, než sa podarilo niečo zmysluplné s ním urobiť. Druhá varianta bola manuálne kliknúť na tlačítko štart v ľavom dolnom rohu, po čom sa fokus občas preniesol na požadované tlačítko. Toto riešenie si ale taktiež nenašlo prílišné uplatnenie, pretože nebolo stále. V kombinácii s faktom, že bolo aj už prvé spomínané riešenie bolo ťažké rozhodnúť sa pre jedno z nich a čas neúprosne tikal. Tretia metóda bola dostať sa skratkou ctrl+shift+esc do správcu úloh, a explorer zabiť odtiaľ. Len že, vyšla najavo nepríjemná skutočnosť. Aj správca úloh mal vo zvyku pomerne slušne mrznúť, namiesto procesov sa v ňom zobrazovala biela plocha, skrollovanie nefungovalo, čítače už vôbec nie. Zachrániť systém týmto spôsobom sa podarilo len niekoľko krát. Navyše, možno to je len subjektívny dojem, no čím dlhšie bol počítač používaný, tým kratšia doba ubiehala od prvých príznakov problémov Windows prieskumníka k bodu, z ktorého už nebolo návratu. Keď sa zistilo, že ani vidiaci nemajú záchranu istú, pretože tlačítko reštartovať sa rovnako stávalo z času na čas nedostupným, povedali sme si: "A dosť!"

Stupid windows programs killer

Následkom toho vznikol projekt SWPK, Stupid windows programs killer, v preklade zabíjač hlúpych windows programov. Jedná sa o nenáročnú utilitu, ktorá beží na pozadí a slúži len na to, aby na stlačenie klávesovej skratky alt+shift+k zabila explorer.exe. Jej prvá verzia bola dokončená už dávno, no zákon schválnosti spôsobil, že kým bežala, Explorer nie a nie dostať sa do problémov. To trvalo až do dneskajšieho dňa, kedy po prvý krát vyhodil svoju typickú hlášku, a bol tak priestor SWPK otestovať. Musíme s uspokojením konštatovať, že svoju prácu odviedol skvele. To je zároveň aj dôvod, prečo sme sa rozhodli zverejniť ho.

Zatiaľ len beta

Aby nedošlo k omylu, nevieme o žiadnych chybách v súčasnej verzii SWPK, ktoré by ho robili rizikovým pre každodenné využitie. Ako beta je skôr označený pre to, že ešte nie je plnohodnotne spracovaný. Tým sa myslí inštalátor, automatické spúšťanie po štarte systému Windows, možnosť zmeny klávesovej skratky či ukončenia programu. všetky tieto vymoženosti v ňom zatiaľ nenájdete. Rovnako tak chýba aj možnosť definovať si v jednoduchom zozname, ktoré programy sa majú pozabíjať, nakoľko nemrzne len prieskumník, častokrát sa hodí zatočiť aj s inými aplikáciami. Žiaľ, nemáme dostatok času pre hlbší vývoj, preto zverejňujeme súčasnú verziu, aby sme zistili, ako si bude počínať na iných počítačoch. Pokiaľ budú ohlasy pozitívne a aplikácia užitočná, možno sa k vývoju vrátime, až to bude aktuálne.

Čo robiť, pokiaľ bol omylom zabitý Windows prieskumník a teraz chýba pracovná plocha?

Ak ste začiatočník, určite nepanikárte, všetko sa dá ľahko vrátiť do pôvodného stavu bez nutnosti reštartovať počítač. Nasledujúci postup je platný pre počítače s operačným systémom Windows 7:
1. stlačte klávesovú skratku ctrl+shift+esc, mal by sa otvoriť správca úloh.
2. Prejdite na kartu aplikácie, mal by na nej byť zoznam práve otvorených okien.
3. nájdite tlačidlo Nová úloha, potvrďte ho a do novoobjaveného políčka napíšte "explorer", bez úvodzoviek.
4. potvrďte klávesou enter, teraz by vám už mal prieskumník fungovať tak, ako predtým.

Nutno zároveň podotknúť, že pokiaľ ste zabili prieskumník v jeho zaseknutej fáze, malo by po ňom ostať príslušné okno aj s tlačítkom reštartovať, teraz už ľahko dostupné. Po jeho potvrdení sa prieskumník opätovne naštartuje, nie je preto nutný postup uvedený vyššie.

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých potenciálnych aj súčasných používateľov SWPK rovnako na isté riziká spojené s jeho používaním, či skôr so situáciami, v ktorých operuje. Akonáhle sa niečo na počítači začne kaziť, vzniká priestor pre rôzne chyby a problémy. Výnimkou nie sú ani problémy s prieskumníkom Windows. Náš program sám o sebe nie je nebezpečný, nemôžme však zaručiť, že počítač na jeho použitie nezareaguje svojským spôsobom. Pokiaľ by sa tak stalo, nie je to problém SWPK, no rovnaká situácia by nastala pri pokuse o reštart zariadenia. Autor programu pre to nie je zodpovedný za nijaké poškodenie v krízovej situácii, a používateľ koná na vlastnú zodpovednosť.

Stiahnutie

Zaujala vás ponuka programu SWPK? Pokiaľ áno, môžete si ho stiahnuť odtiaľto.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *