Sampan

Aby ste si vedeli predstaviť sampan, je to v podstate loďka so strieškami na oboch koncoch. Koniec koncov, budete to vidieť aj na tejto skladačke, ak sa vám ju podarí zložiť.

Základom je štvorcový papier, položený hranou smerom k nám.

1. Výrazne vyznačíme obe diagonáli.

2. Výrazne vyznačíme šírku.

3. Výrazne vyznačíme výšku.

4. delíme výšku, skladáme zdola.

5. Delíme ľavý dolný roh, skladáme zľava hora.

6. Delíme pravý dolný roh, skladáme zprava zhora.

7. Otočíme po zvislej osi ako stránku v knihe, a opakujeme kroky 5 a 6.

Ak sme postupovali správne, mal by pred nami ležať trojuholník, tvorený štyrmi vrstvami papiera svojim 90 stupňovým vrcholom smerujúcim smerom od nás, a s dvoma menšími trojuholníkmi vo vrchnej vrstve, rovnako tak aj spodnej.

8. Útvar roztvoríme tak, aby sme pred sebou mali štvorec so štyrmi trojuholníkmi smerujúcimi do stredu t.j. chytíme spodný veľký trojuholník pod vrchným, a jeho vrchol pritiahneme k sebe. Následne štvorec otočíme o 45 stupňov, aby sme pred sebou opäť mali jeho hranu.

9. Roztvoríme horný a dolný trojuholník smerujúci do stredu štvorca, mali by zostať už len dva oproti sebe.

10. Nadzdvihneme ľavý trojuholník, chitíme jeho voľný vrchol a preložíme ku základni tak, aby vyznačenou líniou vo svojom strede kopíroval líniu na papieri a jeho vznikajúcej vrchnej vrstve, skladáme ho teda do spodu, nie vrchu. Následne nadzdvihnutý trojuholník, teraz už lichobežník položíme na papier, pritlačíme ak bude treba. Zahnutý vrchol by zhora nemalo byť vidieť.

11. krok 10 zopakujeme aj na pravom trojuholníku. Pokiaľ nás prevrátené strany mília, môžeme papier otočiť o 180 stupňov, na skladanie to nebude mať vpliv.

12. otočíme papier podľa zvislej osi, ako stránku v knihe a pre prehľadnejšie skladanie následne aj o 90 stupňov po smere hodinových ručičiek.

13. trojuholníky, ktoré sme pred tým rozovreli teraz tvoria ľavý a pravý špic útvaru. Preložíme oba tak, aby smerovali do stredu, riadiac sa predchádzajúcimi líniami.

Ak sme postupovali správne, pred sebou by sme opäť mali mať štvorec, ktorého vrchnú vrstvu tvoria dva trojuholníky oproti sebe ukazujúce do stredu.

14. Opakujeme krok 10 a 11.

Na pravej a ľavej hrane by mali vzniknúť lichobežníky.

15. Otočíme po zvislej osi, a delíme šírku. Skladáme zprava.

16. Delíme šírku, len vrchnú vrstvu, skladáme zľava.

17. Otočíme po zvislej osi, a delíme šírku. Skladáme zprava.

18. Otočíme o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Pred nami by mal byť obdĺžnik, natočený k nám dlhšou hranou. Pri hornom okraji má voľnú hranu. V nasledujúcich krokoch budeme operovať len s tou vrchnou.

19. Delíme ľavý dolný roh, skladáme zľava zhora.

20. delíme pravý dolný roh, skladáme zprava zhora.

21. delíme ľavý dolný roh, skladáme zhora.

22. delíme pravý dolný roh, skladáme zhora.

Pozor, nenechajte sa rozhodiť tým ak vám záhyby nebudú presne sedieť, koniec jedného by mal mierne prekryť koniec toho druhého uprostred nášho útvaru.

23. Otočíme po zvyslej osi ako stránku v knihe.

24. Opakujeme krok 18 až 21, opäť len s najvrchnejšou vrstvou.

25. Teraz by sme pred sebou mali mať dva na sebe ležiace trojuholníky, ich voľné vrcholi by mali smerovať nahor. Chitíme spodný, a pritiahneme ho k sebe, čím akoby roztvoríme dve zrkadlové polovice útvaru. Teraz by pred nami mal byť kosoštvorec s množstvom menších trojuholníkov na sebe a vrcholom smerujúcim ku nám.

26. otočíme o 90 stupňov po smere hodinových ručičiek.

27. zoberieme ľavý a pravý vrchol kosoštvorca, a preložíme ich k sebe do stredu útvaru podobne, ako sme to robili na začiatku a pritlačíme. Mal by vzniknúť šesťuhoľník, na ktorého vrchnej vrstve by mali byť dva práve vzniknuté malé trojuholníky, ukazujúce do stredu, kde sa križujú 4 línie vytvorené na začiatku. Tie je možné ale cítiť len zo spodu, na vrchu je množstvo iných vrstiev, ktoré ich prekrývajú.

Malé trojuholníky zároveň nechcú zostať pevne na svojom mieste, pre to ich mierne pridržiavame.

28. pozor, nasledujúci krok je veľmi náročný, vyžaduje si sústredenie.

Stredom celého útvaru zhora nadol prechádza jedna línia. úplne na spodku je táto tvorená jedinou vrstvou papiera, ktorej sa môžeme dotknúť pokiaľ mierne roztvoríme dve iné vrstvy, čo na nej ležia resp. leží každá z jednej polovice, jedna z ľavej, a druhá z pravej. Najľahšie sa tam dostaneme, pokiaľ útvar po zvyslej osi mierne prehneme dozadu,tým by sa nám mali ukázať všetky vrstvy papiera vrátane tých, čo tesne priliehajú k základnej. Vsunieme teda pod ne prsty, a tu prichádza tá náročná časť.

Začneme obe polovice zo spodku, kam sme práve dali prsty rozstvárať. Keď nám skladačka začne klásť väčší odpor (to už by mali byť strany roztvorené dostatočnou mierou na to, aby sme videli spodnú vrstvu papiera, ktorá sa nemení) tak prestaneme s roztváraním, namiesto toho nájdeme dva ľavé, a dva pravé vrcholi šesťuholníka, teraz už trojrozmerné. Postupne na každý zatlačíme, aby sme akoby celý model prevrátili naruby. Pozor, na horný a dolný vrchol netlačíme, ten sa prevráti na druhú stranu bez našej pomoci. Celú akciu je vhodné robiť vo vzduchu.

29. keď sme hotový, a úplne sme dielo nedokrčili či neroztrhli natoľko vážne, že by sa nedalo pokračovať, otočíme model po zvyslej osi, ako stránku v knihe.

30. Teraz by ste už mali vidieť náznaky nejakej tej loďky. Len sa pozorne prizrite, vidíte tie vystupujúce okraje, čo majú tendenciu zdvíhať sa od podložky? Pomôžeme im v ich snahe, a vyrovnáme tak, aby pripomínal celý model loďku, či skôr čln.

31. na dne novovzniknutej loďky by sme pri prove a korbe, ktoré sú v podstate zrkadlové mali nahmatať ešte jednu vrstvu, priliehajúcu ku dnu. Vsunieme pod ňu prsty, a vytlačíme nahor. nemala by klásť odpor. Keď toto vykonáme ako na prove, tak aj korbe, vzniknú nám už spomínané striešky.

32. Posledná kozmetická úprava, na dne sampanu približne uprostred by sme mali naďabiť na naše dva malé trojuholníky, ktoré prežili obrátenie naruby. Zoberieme ich vrcholi a skôr pritiahneme k sebe, nejde o vytvorenie žiadnej línie len o kozmetickú trojrozmernú úpravu, mali by teraz zhora pripomínať niečo ako presípacie hodiny, i keď veľmi vzdialene.

33. Ak ste dospeli až k tomuto kroku, a doterajšie ste zvládli tak vám nemôžem než pogratulovať, aj z obrázkov to nebolo jednoduché zložiť, nie to ešte len za pomoci popisu. Pokiaľ by ste ktorémukoľvek kroku nerozumeli, neváhajte sa ozvať a môžeme ho podrobnejšie prebrať. Vám už stačí teraz len model zobrať, a niekde ho vystaviť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *