Práskač

Základom je obdĺžnikový papier na ležato. Najmenší dobrý formát je a4 a čím väčší je, tým hlasnejší bude zvuk.

1. Výrazne vyznačíme šírku.

2. Delíme výšku.

Skladáme z hora nadol.

3. Delíme ľavý horný roh len vrchnú vrstvu.
Skladáme zľava zdola.

4. delíme pravý horný roh len vrchnú vrstvu.

Skladáme zprava zdola.

5. Obrátime po zvislej osi.

6. opakujeme kroky 3 a 4.

7. Roztvoríme dohora a otočíme po zvislej osi.

Ak sme pracovali správne, na ľavej aj pravej strane papiera by sme mali mať dva trojuholníky ktorých voľné konce smerujú k stredovej čiare a tvoria jeden veľký trojuholník.

8. Delíme výšku.

skladáme zdola nahor.

9. Delíme šírku.

Skladáme z ľava doprava.

10. delíme ľavý dolný roh.

skladáme zprava zdola len vrchnú vrstvu.

11. Otočíme po zvislej osi.

12. Delíme pravý dolný roh.

skladáme zľava zdola.

Vznikol nám trojuholník ktorý má dva voľné rohy. Medzi palec a ukazovák pravej pre ľavákov ľavej ruky uchopíme horný roh. Uchopujeme len v oblasti ktorá je tvorená dvomi vrstvami papiera.
Zdvihneme trojuholník a nasmerujeme ho tak aby voľný roh ktorý nedržíme smeroval smerom od nás. A po tom už len zdvihneme ruku do takej mieri aby sme práskač mali za hlavou a prudko ním švihneme smerom nadol (samozrejme najprv pred seba a až potom nadol nie za chrbát). Ak sme pracovali správne, vnútorná časť práskača by sa mala vymrštiť a urobiť hlasné práááásk!!!

Práskač opäť nabijeme zastrčením vymrštenej časti medzi dva trojuholníky ktoré držíme no pozor na prehyb ktorý má každý z vnútornej strany aby ste tam vymrštenú časť nezavadili.
Pokiaľ sa pri švihnutí ani nevymrštila, uistite sa že práskač držíte na rohu tvorenom len dvoma vrstvami papiera a že neprichitávate aj vnútorný trojuholník ktorý sa má vymrštiť. Uistite sa tiež či máte práskač v ruke tak, aby sa vnútorný trojuholník pri švihnutí logicky vymrštiť mohol.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *